Platan – ośrodek hipoterapii i programów rozwojowych z końmi

hipoterapia

Hipoterapia to szereg oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia, w których wykorzystywane są jego specyficzne właściwości.

Zakres oddziaływań terapeutycznych w hipoterapii jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno oddziaływania rehabilitacyjne, pedagogiczne, psychologiczne jak i psychospołeczne oraz resocjalizacyjne.

Pracuję głównie z osobami dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera, z dziećmi i młodzieżą z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami zachowania i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją. Opieram się na specjalistycznych diagnozach i współpracuję z innymi terapeutami.

 

Koń i jego terapeutyczna rola:

 • daje wrażenie chodu ludzkiego,
 • zmniejsza spastyczność mięśni,
 • hamuje przetrwałe odruchy postawy,
 • przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia,
 • koryguje postawę ciała,
 • zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach,
 • zwiększa możliwości lokomocyjne,
 • pobudza zmysły,
 • stanowi źródło bodźców równoważnych,
 • uaktywnia,
 • usprawnia pracę organów wewnętrznych,
 • mobilizuje i nie nudzi,
 • jest bezpieczny emocjonalnie,
 • uczy,
 • relaksuje.

 

 • Spotkania ustalamy indywidualnie
  (czas trwania i intensywność).
 • Cena zajęć: 80 zł / 30 min.

Najbardziej efektywny jest systematyczny udział w zajęciach 2 razy w tygodniu.

Do pobrania: