Platan – ośrodek hipoterapii i programów rozwojowych z końmi

RODO

Polityka prywatnośco (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Renata Łoboda – Wróbel Hipoterapia, z siedzibą Odrzywołek 78B,  05-622 Belsk Duży, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi i usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt na zajęciach (otrzymywanie informacji dotyczących planowania wizyt, spotkań, warsztatów, wolnych terminów, odwoływania wizyt, spotkań, warsztatów) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy.

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wykonywania usługi, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy.

4. Podanie przez Panią/Pana danych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez firmę Renata Łoboda-Wróbel Hipoterapia.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8. Pani/Pana dane i Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: info@platan-hipoterapia.pl