Platan – ośrodek hipoterapii i programów rozwojowych z końmi

terapia neurotaktylna

Nazwa terapii pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy) oraz: „tactilis” (dotykowy)

Nazwa terapii pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy) oraz: „tactilis” (dotykowy), co oznacza stymulację zmysłu dotyku poprzez wykorzystanie naturalnych, neurofizjologicznych zasobów czuciowo – ruchowych organizmu. Jest to jedna z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI dr Svetlany Masgutovej.

Terapia neurotaktylna to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Jest skutecznie wykorzystywana podczas pracy z osobami z porażeniem mózgowym, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniem w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy, zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Ciekawi mnie jej skuteczność, a z moich obserwacji wynika, że masaż jest niezwykle lubianą przez dzieci metodą wspomagania ich rozwoju. Przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia, zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Myślę, że mógłby być skutecznie łączony z hipoterapią lub przygotowywać do głębokiego odczuwania bodźców przekazywanych przez konia.

  • Czas trwania zajęć: 1 godz.
  • Cena zajęć: 150 zł /osoba